0
vĩnh viễn

Free

Bất kỳ ai cũng có thể tự động hóa quản lý dòng tiền kinh doanh. Bắt đầu với những điều cơ bản.
30 giao dịch / tháng
Tính năng gói Free
casso banks 1 tài khoản ngân hàng
casso banks 2 tích hợp
CASSO Hub
casso feature Tự động email tổng hợp báo cáo thu chi
casso feature Tích hợp Telegram
casso feature Tích hợp đối soát thanh toán website bán hàng
casso feature Kết nối với tài khoản ngân hàng VietinBank
CASSO Table
casso feature Tất cả các tính năng cơ bản
99.000
trên tháng, trả theo năm
hoặc 129.000đ trả theo tháng

Starter

Giải phóng sức mạnh của tự động hóa quản lý dòng tiền kinh doanh.
Tính năng gói Starter
casso banks 2 tài khoản ngân hàng
casso banks 5 tích hợp
CASSO Hub
casso feature Tự động email tổng hợp báo cáo thu chi
casso feature Tích hợp Telegram
casso feature Tích hợp đối soát thanh toán website bán hàng
casso feature Tích hợp các ứng dụng chat team
casso feature Kết nối với tất cả tài khoản ngân hàng cá nhân
CASSO Table
casso feature Tất cả các tính năng cơ bản
casso feature Robot tự động gán nhãn danh mục giao dịch
casso feature Đối soát với đơn hàng thương mại điện tử (đang phát triển)
379.000
trên tháng, trả theo năm
hoặc 489.000đ trả theo tháng

Pro

Các công cụ nâng cao để đưa quản lý dòng tiền kinh doanh lên một tầm cao mới.
Tính năng gói Pro
casso banks 5 tài khoản ngân hàng
casso banks 10 tích hợp
CASSO Hub
casso feature Tự động email tổng hợp báo cáo thu chi
casso feature Tích hợp Telegram
casso feature Tích hợp đối soát thanh toán website bán hàng
casso feature Tích hợp các ứng dụng chat team
casso feature Kết nối bằng Webhook tùy chỉnh
casso feature Truy cập thông qua API
casso feature Tích hợp bảng tính (sắp ra mắt)
casso feature Nhúng iframe sao kê vào website
casso feature Kết nối với tất cả tài khoản ngân hàng cá nhân và một tài khoản doanh nghiệp
CASSO Table
casso feature Tất cả các tính năng cơ bản
casso feature Robot tự động gán nhãn danh mục giao dịch
casso feature Đối soát với đơn hàng thương mại điện tử (đang phát triển)
1.139.000
trên tháng, trả theo năm
hoặc 1.449.000đ trả theo tháng

Team

Các công cụ cải thiện tính cộng tác trong tự động quản lý tài chính.
Tính năng gói Team
casso banks 10 tài khoản ngân hàng
casso banks Không giới hạn tích hợp
CASSO Hub
casso feature Tự động email tổng hợp báo cáo thu chi
casso feature Tích hợp Telegram
casso feature Tích hợp đối soát thanh toán website bán hàng
casso feature Tích hợp các ứng dụng chat team
casso feature Kết nối bằng Webhook tùy chỉnh
casso feature Truy cập thông qua API
casso feature Tích hợp bảng tính (sắp ra mắt)
casso feature Nhúng iframe sao kê vào website
casso feature Tích hợp phần mềm kế toán (sắp ra mắt)
casso feature Tích hợp hóa đơn điện tử (sắp ra mắt)
casso feature Không giới hạn thành viên
casso feature Hỗ trợ VIP
casso feature Kết nối với tất cả tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp
CASSO Table
casso feature Tất cả các tính năng cơ bản
casso feature Robot tự động gán nhãn danh mục giao dịch
casso feature Đối soát với đơn hàng thương mại điện tử (đang phát triển)
3.399.000
trên tháng, trả theo năm
hoặc 4.499.000đ trả theo tháng

Company

Tự động hóa tài chính với các tính năng quản trị cấp độ doanh nghiệp.
Tính năng gói Company
casso banks 20 tài khoản ngân hàng
casso banks Không giới hạn tích hợp
CASSO Hub
casso feature Tự động email tổng hợp báo cáo thu chi
casso feature Tích hợp Telegram
casso feature Tích hợp đối soát thanh toán website bán hàng
casso feature Tích hợp các ứng dụng chat team
casso feature Kết nối bằng Webhook tùy chỉnh
casso feature Truy cập thông qua API
casso feature Tích hợp bảng tính (sắp ra mắt)
casso feature Nhúng iframe sao kê vào website
casso feature Tích hợp phần mềm kế toán (sắp ra mắt)
casso feature Tích hợp hóa đơn điện tử (sắp ra mắt)
casso feature Không giới hạn thành viên
casso feature Hỗ trợ VIP
casso feature Phân quyền quản trị
casso feature Đào tạo bởi chuyên gia
casso feature Kết nối với tất cả tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp
CASSO Table
casso feature Tất cả các tính năng cơ bản
casso feature Robot tự động gán nhãn danh mục giao dịch
casso feature Đối soát với đơn hàng thương mại điện tử (đang phát triển)